submit


Pēc reģistrācijas lietotājs ir tiesīgs patstāvīgi nekomerciālos nolūkos publicēt mājas lapā informāciju caur ko sniedz mājas lapu pakalpojumus. Lietotājs piekrīt, ka vietne ir tiesības izmantot visus datus, materiāli (tai skaitā foto un video materiālus, kā arī informāciju, kas izvietotas lietotāja uz vietas, bez papildus lietotāja piekrišanas jebkurā apjomā un ar jebkādiem līdzekļiem, kas nav aizliegti ar likumu.

Reģistrēts lietotājs apņemas neievietot kā savu informāciju par citu personu (foto, adrese, telefons un citas).

Reģistrētie lietotāji ir atbildīgi par savas darbības saistībā ar informācijas veidošanu un izvietošanu mājas lapā, kā arī sakarā ar ievietojot informāciju par personas lapās citiem lietotājiem vai citās mājas lapas sadaļās saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par Krievijas Federācijas. Pārkāpjot šo noteikumu un spēkā esošās likumdošanas Krievijas Federācijas rada civiltiesisko, administratīvo un kriminālo atbildību.

Portāla administrācijai ir tiesības vadīt reģistrētam lietotājam informāciju par portāla attīstību un tās pakalpojumiem, kā arī reklamēt savu darbību un pakalpojumiem.

Administrācija patur tiesības jebkurā brīdī mainīt portāla noformējumu, tā saturu, pakalpojumu sarakstu, portāla noteikumiem jebkurā brīdī ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā.

Mājas lapas administrācija atstāj sev tiesības pēc saviem ieskatiem, kā arī saņemot informāciju no citiem lietotājiem par pārkāpumiem lietotāju Noteikumu, mainīt vai dzēst jebkuru lietotāja publicēto informāciju, kas pārkāpj aizliegumus, šajos Noteikumos noteiktos (ieskaitot personisko saraksti), apturēt, ierobežot vai pārtraukt jūsu piekļuvi reģistrētā lietotāja visiem vai jebkuru no sadaļām vai pakalpojumu mājas lapā jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla, ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā, nav atbildīga par jebkādu kaitējumu,kas var izraisīt Jums šādu rīcību.

Vietnes administrācija patur sev tiesības dzēst personas lietotāja reģistrāciju un/vai apturēt, ierobežot vai pārtraukt lietotāja piekļuvi jebkuram no vietnes pakalpojumiem.

About